مقدار عددی یک عبارت جبری

حجم فایل : 445.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا مقدار عددی یک عبارت جبری مقدار عددی یک عبارت جبری
 
در یک عبارت جبری اگر به جای متغیر یا متغیرهای آن عددهای داده شده را قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت جبری به دست می‌آید. ( به ترتیب انجام عملیات ریاضی دقت کنید.)
مقدار عبارت ها را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید.
پایان...